Werkwijze

Wat kun je verwachten?

Studiekeuze- of loopbaanonderzoek

Heb je geen idee welke studie bij jou kan passen? Sta je op een kruispunt in je loopbaan? Dan kan een studiekeuze- of loopbaanonderzoek inzicht bieden. 

Zo'n persoonlijk onderzoekstraject bestaat uit:
 • een gesprek over je verhaal tot nu toe en je vraagstelling
 • een online testafname
 • een gesprek over bevindingen en mogelijkheden
 • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je in een kort verslag per mail

Je begint met een gesprek waarin je samen met Anneke een aantal zaken op een rij zet. Vervolgens maak je een aantal wetenschappelijk onderbouwde psychologische tests, die betrekking hebben op jouw persoonlijkheid, interesses, waarden en capaciteiten. Afhankelijk van jouw vraagstelling en persoonlijke geschiedenis wordt bepaald welke tests worden gebruikt. De resultaten en bevindingen van jouw persoonlijkheidsonderzoek en het onderzoek naar jouw capaciteiten en interesses worden teruggekoppeld en met jou besproken in het adviesgesprek.

De conclusies en inzichten worden naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en het persoonlijke gesprek vertaald naar passende studie- en beroepsmogelijkheden.

Ook voor expatgezinnen: Gaat je kind in Nederland studeren vanuit internationaal onderwijs? Een studiekeuze onderzoek biedt inzicht om een goed onderbouwde keuze te kunnen maken.

 

Cognitief Onderzoek

Bij twijfels over een passende schoolkeuze, over een passend niveau van voortgezet onderwijs voor jullie kind, biedt Youbee inzicht door middel van een cognitief onderzoek.

Dit bestaat uit een onderzoek naar de algemene intelligentie en naar de executieve functies van jullie kind. Dit onderzoek is bedoeld als aanvullende informatie voor zowel leerkracht als ouders. Bij een Cognitief onderzoek bespreken we eerst samen waar de twijfels liggen. Daarna volgt een intelligentieonderzoek door middel van de WISC V. Dit onderzoek vindt plaats op kantoor bij Youbee. Daarna volgt een online onderzoek naar executieve functies: Deze vragenlijsten voor ouders en kind kunnen thuis zelf worden ingevuld.

De bevindingen, onderwijsbehoeften en mogelijkheden worden daarna besproken en een helder verslag met bevindingen en resultaten volgt per mail.

Ben je terugkerend expatgezin en gaat je kind vanuit internationaal onderwijs instromen in het Nederlandse onderwijs? Een cognitief onderzoek kan hierbij helpende informatie bieden voor kind, ouders en leerkracht.

 

Profielkeuzeonderzoek
Heb je geen idee welk profiel je zult gaat kiezen? Dan kan een profielkeuzeonderzoek inzicht bieden. Dit onderzoek bestaat uit:
 • een gesprek over je verhaal tot nu toe en je vraagstelling
 • een online testafname
 • een gesprek over bevindingen en mogelijkheden
 • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je in een kort verslag per mail

 

Persoonlijke groeigesprekken

Heb je het gevoel dat je niet lekker in je vel zit, ben je snel van slag of loop je steeds tegen dingen aan die je onzeker maken? Ben je op zoek naar meer balans in je leven? Dan kunnen persoonlijke groeigesprekken je helpen om weer grip te krijgen op je gevoelens en richting te geven aan jezelf en het leven dat bij jou past.

 

Uitgangspunten Youbee

 • helder en duidelijk inzicht 
 • betrouwbare en valide tools
 • samen kijken, actief meedenken
 • integer
 • onafhankelijk
 • professioneel

Op www.psynip.nl onder Wat doet het NIP kun je informatie vinden over hoe de Commissie Testaangelegenheden Nederland, de COTAN, de kwaliteit van psychologische instrumenten beoordeelt en over de Algemene Standaard Testgebruik. Hierin zijn de testrichtlijnen opgenomen waaraan de adviseur zicht houdt tijdens de afname en interpretatie van tests en vragenlijsten.

Bij de aanvaarding en de uitvoering van het onderzoekstraject handelt de adviseur bovendien volgens regels en normen van de Beroepscode voor Psychologen.

© Copyright 2021