Werkwijze

Wat kun je verwachten?

Jouw persoonlijke onderzoekstraject bestaat uit:
  • een diepgaand intake gesprek
  • een testafname
  • een adviesgesprek
  • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je per mail

Inhoud en werkwijze

Je begint met een gesprek waarin je samen met je adviseur een aantal zaken op een rij zet. Vervolgens maak je een aantal wetenschappelijk onderbouwde psychologische tests, die betrekking hebben op jouw persoonlijkheid, interesses, waarden en capaciteiten. Afhankelijk van jouw vraagstelling en persoonlijke geschiedenis wordt bepaald welke tests worden gebruikt. De resultaten en bevindingen van jouw persoonlijkheidsonderzoek en het onderzoek naar jouw capaciteiten en interesses worden teruggekoppeld en met jou besproken in het adviesgesprek.

De conclusies en inzichten worden naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en het persoonlijke gesprek vertaald naar passende studie- en beroepsmogelijkheden.

Uitgangspunten

  • helder en duidelijk inzicht 
  • betrouwbare en valide tools
  • samen kijken, actief meedenken
  • integer
  • onafhankelijk
  • professioneel

Op www.psynip.nl onder Wat doet het NIP kun je informatie vinden over hoe de Commissie Testaangelegenheden Nederland, de COTAN, de kwaliteit van psychologische instrumenten beoordeelt en over de Algemene Standaard Testgebruik. Hierin zijn de testrichtlijnen opgenomen waaraan de adviseur zicht houdt tijdens de afname en interpretatie van tests en vragenlijsten.

Bij de aanvaarding en de uitvoering van het onderzoekstraject handelt de adviseur bovendien volgens regels en normen van de Beroepscode voor Psychologen.

© Copyright 2020