Werkwijze

Wat kun je verwachten?

* werkgever of HR professional? Scroll naar beneden⬇️ voor informatie over ➡️selectieassessment, ➡️ontwikkelassessment of  ➡️loopbaanassessment voor medewerkers

 

Loopbaanonderzoek

Heb je het gevoel dat je vastzit in je baan? Ervaar je stress, druk, eenzaamheid of het idee dat jouw inzet onvoldoende wordt gewaardeerd? Heb je het idee dat er misschien meer in zit voor jou maar dat je niet verder komt? Ervaar je twijfels over je huidige werk? Moet er iets veranderen maar weet je niet wat of hoe?

Bij Youbee gaan we er van uit dat je heel goed in staat bent om zelf een keuze te kunnen maken mits je helder hebt voor jezelf wat er toe doet. Een loopbaanonderzoek bij Youbee biedt je dit inzicht.

Zo'n persoonlijk onderzoekstraject bestaat uit:

 • een gesprek over je verhaal tot nu toe en je vraagstelling
 • een online testafname
 • een gesprek over bevindingen en mogelijkheden
 • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je in een kort verslag per mail

In gesprekken zetten we op een rij wat voor jou belangrijk is, waar je twijfel zit en wat er voor zorgt dat je op je plek blijft. Belangrijker: wat je kunt doen om met vertrouwen een passende keuze te maken op basis van wat je belangrijk vindt en waar je voor wilt gaan.

Vervolgens maak je een aantal wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten, die betrekking hebben op jouw persoonlijkheid, interesses, waarden en capaciteiten. Afhankelijk van jouw vraagstelling en persoonlijke geschiedenis wordt bepaald welke tests worden gebruikt. In het eindgesprek worden jouw resultaten en bevindingen met jou besproken en vertaald naar passende loopbaanmogelijkheden.

Neem direct contact op.

Studiekeuzeonderzoek

Heb je geen idee welke studie bij je past? Vind je heel veel studies leuk en kun je niet kiezen? Vind je bijna niks echt leuk? Hoe weet je wat bij jou past? Heb je in het buitenland gewoond en ga je in Nederland studeren? Heb je een mbo-opleiding en wil je doorleren?

Een studiekeuzeonderzoek biedt inzicht. Youbee zet met jou op een rij wat voor jou belangrijk is zodat je goed onderbouwd een keuze kan maken voor jouw toekomst.

Een studiekeuzeonderzoek bestaat uit:

 • een gesprek over je verhaal tot nu toe en je vraagstelling
 • een online testafname
 • een gesprek over bevindingen en mogelijkheden
 • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je in een kort verslag per mail

In gesprekken zetten we op een rij wat voor jou belangrijk is, waar je twijfel zit, waar het jou om gaat op dit moment in jouw leven.

Vervolgens maak je online een testafname met vragenlijsten over jouw persoonlijkheid, interesses, waarden en capaciteiten. In het eindgesprek bespreken we samen je resultaten en bevindingen krijg je van mij concrete studiemogelijkheden waarop je je kunt oriënteren.

Neem direct contact op.

Profielkeuzeonderzoek

 Heb je geen idee welk profiel je zult gaat kiezen? Dan kan een profielkeuzeonderzoek inzicht bieden. Dit onderzoek bestaat uit:

 • een gesprek over je verhaal tot nu toe en je vraagstelling
 • een online testafname
 • een gesprek over bevindingen en mogelijkheden
 • heldere onderzoeksbevindingen en concrete mogelijkheden ontvang je in een kort verslag per mail

Neem direct contact op.

Capaciteitenonderzoek bij schoolkeuze (6-16 jaar)

Bij twijfels over een passend niveau voor leerlingen die instromen in het voortgezet onderwijs, biedt een capaciteitenonderzoek inzicht. 

Een capaciteitenonderzoek bestaat uit een onderzoek naar de algemene intelligentie en naar executieve functies.

In een eerste gesprek bespreken we samen waar de twijfels liggen. Daarna volgt een intelligentieonderzoek met gebruik van de WISC V intelligentietest op kantoor bij Youbee en een onderzoek naar executieve functies voor ouders en kind via een online vragenlijst.

Na een analyse van de resultaten bespreken we de bevindingen over het cognitief functioneren, onderwijsbehoeften en mogelijkheden. Daarna volgt een helder verslag met bevindingen en resultaten per mail.

Ben je terugkerend expatgezin en gaat je kind vanuit internationaal onderwijs instromen in het Nederlandse onderwijs?  Een schoolkeuzeonderzoek kan hierbij helpende informatie bieden voor kind, ouders en leerkracht.

Neem direct contact op.

Losse gesprekken

Op weg naar persoonlijk leiderschap. In deze gesprekken bied ik een luisterend oor zonder oordeel, op basis van een methodiek die jou persoonlijk laat groeien, om uit te komen bij wat je belangrijk vindt, richting te vinden en keuzes te maken die hieraan bijdragen.

We kijken samen naar jouw denken, voelen en doen. Zo krijg je zicht op je kwaliteiten en je valkuilen, je werkelijke behoeften en waarden en leer je hoe je daar voor jezelf passende keuzes in kunt maken, met nieuwe doelen waarvoor je bereid bent in actie te komen. Dat is persoonlijk leiderschap. Jouw verhaal is uniek, je bepaalt dan ook zelf hoeveel gesprekken je nodig hebt.

Heb je het gevoel dat je veel meer kan dan je nu laat zien? Zit je niet lekker in je vel, ben je snel van slag of loop je steeds tegen dingen aan die je onzeker maken? Ben je op zoek naar meer balans in je leven? Dan kunnen deze gesprekken je helpen om weer grip te krijgen op je gevoelens en richting te geven aan jezelf en het leven dat bij jou past.

Neem direct contact op.

➡️Selectieassessment

Voor werkgevers en HR professionals die te maken hebben met het aannemen van nieuwe medewerkers.

Groeit je bedrijf en heb je behoefte aan nieuwe medewerkers?

Bij het aannemen van nieuwe mensen vraag je je af: Hoe weet ik of ik een goede match heb? Hoe weet ik of iemand echt bij ons team past en of wij voldoende matchen bij deze persoon? Wat weet je over iemands betrokkenheid, omgang met stress, flexibiliteit of communicatieve vaardigheden?

Een selectie assessment bij Youbee biedt een helder en betrouwbaar beeld van iemands persoonlijkheid, prestatiemotivatie, drijfveren en analytisch denkvermogen, waarmee je de meest invloedrijke kenmerken voor succes in een professionele setting inzichtelijk maakt.

Neem direct contact op.

➡️Ontwikkelassessment

Voor werkgevers en HR professionals die te maken hebben met ontwikkelvraagstukken voor behoud van medewerkers

Betrokken mensen hebben behoefte aan het leveren van een inzichtelijke bijdrage aan de doelstellingen van een bedrijf. Daarbij willen ze zich bekwaam en erkend voelen in die bijdrage, hun motivatie komt voor een heel groot deel daar uit voort. Eén van de beste motivators naast erkenning en waardering, is de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een richting die zij interessant vinden. Een ontwikkelassessment biedt ondersteuning bij het in kaart brengen van interesses, drijfveren, competenties, prestatiemotivatie, persoonlijkheid en analytisch vermogen. Een helder uitgangspunt voor gesprek met uw teamleden.

Daarnaast kan een ontwikkelassessment inzicht bieden in de afstand tussen huidig niveau en gewenst niveau van functioneren en gewenste groeimogelijkheden binnen een organisatie.  

Neem direct contact op

➡️Loopbaanassessment voor medewerkers

Voor werkgevers en HR professionals die te maken hebben met uitdiensttreding van teamleden.

Treedt een medewerker uit dienst?

Belangrijke aspecten bij het stoppen van een werkrelatie zijn waardering en een positieve afsluiting van een werkzame periode. Veel werkgevers en HRM-managers ervaren de behoefte om iets te kunnen doen voor iemand die vertrekt en het is dan gebruikelijk om loopbaanbegeleiding aan te bieden.

Bij uitdiensttreding biedt een onafhankelijk loopbaanassessment een waardevolle bijdrage aan iemands persoonlijke zoektocht naar passende loopbaanmogelijkheden en vervolgstappen.

Ben je werkgever of HR professional en heb je interesse in een selectieassessment, een ontwikkelassessment of een loopbaanassessment? Neem direct contact op.

Bel of mail voor meer informatie.

Uitgangspunten Youbee

 • laagdrempelig
 • helder inzicht 
 • betrouwbare en valide tools
 • samen kijken, actief meedenken
 • integer
 • onafhankelijk
 • professioneel

Op www.psynip.nl onder Wat doet het NIP kun je informatie vinden over hoe de Commissie Testaangelegenheden Nederland, de COTAN, de kwaliteit van psychologische instrumenten beoordeelt en over de Algemene Standaard Testgebruik. Hierin zijn de testrichtlijnen opgenomen waaraan de adviseur zicht houdt tijdens de afname en interpretatie van tests en vragenlijsten.

Bij de aanvaarding en de uitvoering van het onderzoekstraject handelt de adviseur bovendien volgens regels en normen van de Beroepscode voor Psychologen.

© Copyright 2023